ธุรกิจของ เอ-วัน

เรามีประสบการณ์ในการออกแบบก่อสร้างและมีความชำนาญในการบริหารงานก่อสร้าง จากที่การมอบส่งงานให้ตรงตามเวลาและมีคุณภาพมาตรฐาน โดยให้บริการด้านบริหารและจัดการงานก่อสร้าง ทำสัญญาทั่วไป จัดทำประมาณราคาโครงการก่อสร้าง ให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับงานก่อสร้าง จนถึงการออกแบบและจัดการดำเนินการก่อสร้าง

SCOPE OF WORKS

COMMERCIAL, RESIDENTIAL, INDUSTRIAL

 • งานโครงสร้าง
 • งานภายนอก
 • งานภายใน
 • งานระบบ

งานโครงสร้าง

 • งานโครงสร้างทุกชนิด
 • Hardscape
 • Waterproof and cooling towers

งานภายนอก

 • ราวบันไดและราวกันตกชนิดต่างๆ
 • Aluminum composite panels
 • Curtain walls
 • ทางเชื่อมระหว่างอาคาร, สะพานลอย
 • งานกระจก, อลูมิเนียมและงานเหล็กรูปพรรณ

งานภายใน

 • งานสถาปัตย์ และงานตกแต่งภายในทุกชนิด
 • งานเฟอร์นิเจอร์บิวท์อิน
 • งานออกแบบร้านอาหารและออฟฟิศสำนักงาน
 • งานต่อเติมและปรับปรุง

งานระบบ

 • ระบบปรับอากาศ
 • ระบบสุขาภิบาล
 • ระบบป้องกันอัคคีภัย
 • ระบบไฟฟ้าและสื่อสาร