เกี่ยวกับ เอ-วัน

บริษัท A-ONE Construction & Design Co., Ltd. ก่อตั้งโดย คุณอดิศักดิ์ ศรีปากดี (กรรมการผู้จัดการ) โดย คุณอดิศักดิ์ ศรีปากดี ได้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะสถาปัตยกรรมจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และหุ้นส่วนอีกคนคือ คุณอธิพันธ์ หมู่ทอง ได้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย ทั้ง 2 คนได้ทำงานอยู่ในวงการก่อสร้างมากว่า 10 ปี

ที่สำคัญอีกอย่างคือเรายังมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถบริหารจัดการโดย Project Managers และระดับ Supervisors ที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานก่อสร้างมากว่า 25 ปี

Service Partners

บริษัทจะดำเนินงานในลักษณะของการเป็นผู้รับเหมาตรง โดยบริษัทจะดำเนินการเสนองานด้วยวิธีการประกวดราคา หรือการเจรจาต่อรอง จากเจ้าของโครงการโดยตรง ด้านการบริหารการก่อสร้างของทางบริษัทนั้น บริษัทจะสรรหาผู้รับเหมาช่วงมาร่วมดำเนินการในบางส่วนของการดำเนินงาน โดยที่การสรรหาผู้รับเหมาช่วงนั้น บริษัทพิจารณาจาก ความน่าเชื่อถือ และผลงานในอดีตเป็นเกณฑ์ เพื่อให้การให้บริการของเราออกมาอย่างมีคุณภาพ

ข้อมูลบริษัท

วิสัยทัศน์ (Vision)

เราเป็นบริษัทมุ่งมั่นที่จะเป็นแบรนด์อันดับหนึ่งในใจลูกค้า ในธุรกิจก่อสร้าง และก้าวขึ้นเป็นลำดับต้นๆของแบรนด์ธุรกิจก่อสร้างในระดับสากล

พันธกิจ (Mission)

ภาระกิจของเราคือ “จากความฝันของคุณเราจะสรรค์สร้างให้เกิดขึ้นได้จริง”

ค่านิยมหลัก (Core Values)

 1. มีจรรยาบรรณในการทำงาน
 2. มีความรับผิดชอบ
 3. ทุ่มเทให้กับหน้าที่รับผิดชอบ
 4. เทคโนโลยีก้าวล้ำกว่า
 5. ความปลอดภัยเป็นหลัก
 6. มีความมุ่งมั่น
 7. มีทัศนคติเชิงบวก
 8. มีคุณภาพและมาตรฐาน
 9. มีความเชื่อถือไว้วางใจ
 10. ความซื่อสัตย์
 11. ระดับประสิทธิภาพ

นโยบายด้านความปลอดภัย

การดำเนินการด้านความปลอดภัยถือเป็นมาตรฐานสูงสุดของการบริหารงานก่อสร้างของทางบริษัท ทางเรามีการประเมินความเสี่ยงการปฎิบัติงาน และให้พนักงานและผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน ได้รับรู้ถึงความสำคัญของความปลอดภัยเป็นอันดับแรกสุดเสมอ บริษัทมีการอบรมและให้ความรู้ที่เหมาะสมกับพนักงานทุกคน เพื่อให้เป็นมาตรฐานสูงสุดในการดำเนินการก่อสร้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พนักงานทุกคนจะต้องตระหนักถึงการดูแลรักษาสุขภาพและความปลอดภัยของตนและผู้เกี่ยวข้อง